top of page

TÜRKIYE''deki İÇ SÜRTÜŞMELER


Hady Gümüş

TÜRKIYE''deki İÇ SÜRTÜŞMELER

Türkiyede yüzyılı aşkın süredir paylaşma duygusundan ve birlikte yaşam duygusundan yoksun olan zihniyettinden yoksun yönetimlerin ülkede hüküm sürmesinden kaynaklıdır yakın tarihden örnekle başlarsak, batılıların hasta adam dedikleri altıyüzelli yılık osm-imp hastalıktan kurtulmak amacıyla sultan abdülhamit tarafından1887 yılında 1.meşudiyet ilan edilmiştir.(Bir hükümdarın başkanlığındaki parlemento yönetimi ) ancak ilk anayasa (kanun-i esasi)kutuplaşmaya başlayan toplumda türklük ve ümmetçilik anlayışından dolayı toplumu tatmin etmemiş ve1908 yılında 2. meşudiyet ilân edilmiştir. Çünkü mevcut anayasanın pantürkist ve panislamist mayasıyla yoğurulması anlayışı sultan abdülhamit yanlıları ile ITC.ciler arasında net ayrışmalara neden oldu. Ancak 1914''te 1.Dünya savaşının patlak vermesiyle savaş gaimetti elde etmek amacıyla her iki kesimde umut beslemeye başladılar. Fakat ikisininde hayalleri boşa çıktı pantürkizm anlayışı kafkas cephesinde buzlara gömülürken Panislamist düşüncede güney cephesinde yemen kumlarına gömüldü. Savaştan da yenilgiyle çıkan osmanlı anadoluda yeni bir devlet modelli aramaya başladılar. Bu modelde türk ve suni islam zemininde oluştu.Altıyüz elli yıllık osmanlı imparatorluğu mirasıda demografik yapısıda reddedilerek türk ulus devleti kuruldu adına da cumhuriyet denildi yanlız bu ulus devletti türklükmü yoksa müslümanlıkmı temeline göre düzenlenmesinde bu iki kesim arasındaki çatışmaları da devam ettirdi. Bugün bile halen üst kimlik alt kimlik belirlenmesi konusunda üst kimlik olarak türklüğü bazılarının ise müslümanlığı üst kimlik göstermesi .anlayışı kendini çok net şekilde ortaya koymuş oldu. Cumhuriyet rejiminin kök salmamasıda bu anlayıştan kaynaklıdır. Bazı siyasi analistlerin 18 yıllık AKP iktidarını 3.abdülhamit iktidarı olarak göstermesinin nedenide budur. Ümmetcilerin 2. Devreyi ilerde götürmesi ulusalcılarla ümmetçilerin çatışmasının durdurulmasını mümkün kılmıyor. Ulusalcılarla ümmetçilerin yaptığı kavganın bugün galibi belli değildir. Bu çatışmalar ilerde yapılacak rövenşta elbette belli olacaktır. Ancak çare ümmetcilerle ulusalcıların oluşturdukları iki blokun dışında kalan yani 3.Bir blokun oluşturup bu 2 kutbun tehlikesini bertaraf etmeden Türkiye'deki iç çatışmalar devam edecektir.Taki evrensel hukukun ve evrensel insan haklarını güvenceye alan çağdaş bir anayasa oluşturup herkesin bu anayasa beni de temsil eden anayasamdır deyinceye kadardır. Yanı kavgası yapılan üst kimliğin temelini insanım diyen herkes üst kimlik olarak kabul edilince iç çatışmalarda bitmiş olacaktır. Herkes için özgürlük anayasal güvence ile, kardeşlik ise eşitlik ile sağlanmadan iç çatışmalar devam edecek ve adı halen konulmamış kavgada kara bulutların dolaştığı ülkede deprem çığ uçak kazası gibi tehlikelerle birlikte hepimize yazık olacaktır.

bottom of page