top of page

Resmi dil Türkçe ve Kürtçe olsun diyenlerin oranı yüzde 77


Kürt illerinde yapılan anadil araştırmasına göre anadilin gelişip yaygınlaşmasına ilişkin yayımcılığa dair eksiklikler ön plana çıkıyor. Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Ağrı, Bingöl, Şırnak ve Dersim’de çocuklu 1537 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Rawest Araştırma tarafından geçtiğimiz Eylül- Ekim aylarında yapılan araştırma 25 ilçede bulunan Kürt anne ve babaları kapsıyor. Anadilinizi ne kadar biliyorsunuz sorusuna katılımcıların yüzde 63’ü Kürtçe konuşabiliyorum fakat okur yazarlığım yok cevabı verdi.

Kürtçe yapılan yayınlarda ise katılımcılar yüzde 57 ile şarkılar aracılıyla dil ile etkileşim kurarken, yüzde 77’lik kısım hayatlarında hiç kitap almamış, 78’i Kürtçe yazılı  kitap okumamış. Yüzde 38’lik dilim ise okullarda seçmeli anadil dersi olduğunu bilmiyor.Resmi dilin ne olması gerektiği konusunda ise anne ve babalar yüzde 77 olarak hem Kürtçe, hem de Türkçe’nin resmi dil olmasını istiyor. Ebeveynlerin yüzde 64 ise çocuklarını Kürtçe ve Türkçe eğitim veren kurumlarda okumasını istiyor.

Rawest Araştırma’nın çalışmaya dair değerlendirmesinde ise, “Ebeveynler Kürtçeyi kendilerinin de aktif olmasını gerektiren kitap okuma gibi alanlarda çok az kullanırken müzik dinleme, video izleme gibi tek yönlü iletişimde daha yoğun kullanmaktadırlar” ifadeleri yer alıyor.Anne ve babalara çocuklarına Kürtçe öğretebimelerinde en büyük destekçinin Zarok TV’nin belirtildiği araştırma sonuçlarında, “Ebeveynlerin bu konuda en çok yakındıkları konu çocuğun çevresindeki uyaranların kahir ekseriyetinin Türkçe olması ve kendi şahsi çabalarıyla bu durumun üstesinden gelememeleridir. § Ebeveynlerin kendi aileleri ile iletişimde ana dili kullanmaları ile çocuklarının ana dili kullanmaları arasında önemli bir düşüş vardır. Ebeveynlerin anne-baba ile Sadece Kürtçe konuşma oranı %48 iken bu oran çocuklarında %13’tür. Sadece Türkçe konuşma oranları da bu durumu teyit etmektedir” denildi.

ARTI GERÇEK

bottom of page