top of page

'Bir yüz yıl geçti, bir gün daha geçmesin'


Ermeni Soykırımı’nın yıldönümünde “Bir yüz yıl geçti. Bir gün daha geçmesin” başlıklı bir metin yayımlayan Nor Zartonk ve Arjantin Ermeni Kültür Derneği, geçmişle yüzleşilerek Ermenilerden özür dilenmesini istedi.

Nor Zartonk İnisiyatifi ve Arjantin Ermeni Kültür Derneği, Ermeni Soykırımı'nı Anma Günü dolayısıyla ortak bir metin yayımladı. “Bir yüz yıl geçti. Bir gün daha geçmesin” başlığı taşıyan metinde, 105 yıl önce Osmanlı coğrafyasında yaşayan Ermenilerin sistematik ve planlı bir şekilde katledildiği, yaşadığı yurtlardan sürgün edildiği, mülklerinin gasp edildiği, kültürel birikimlerinin ortadan kaldırıldığı, hayatta kalanların ise anayurtlarına dönmelerinin engellendiği kaydedildi.

‘ADALET VE YÜZLEŞME TALEP EDİYORUZ’ 

Paylaşılan metinde yapılan soykırımda Ermeni aydınlarının İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurduğu ve Harbiye Nezaretine bağlı Teşkilat-ı Mahsusa tarafından planlı bir şekilde sürgün edildiği ve sonra da katledildiğinin altı çizildi. Ermeni halkının bilincine, aklına, sesine ve vicdanına vurulan hançerin 2 milyonu aşkın Ermenin evlerinden ve yurtlarını zorla sökülmesinin takip ettiği vurgulanan açıklamada, “Pek çoğu benzer bir kaderi paylaştı. Kurtulanların adalet arayışı hala sürüyor. Bizler de, Ermeni Soykırımı’nın 105’inci yılında, Ermeni halkı için ve aynı yıllarda soykırıma uğrayan Süryani ve Pontus halkları için adalet ve yüzleşme talep etmeye devam ediyoruz” denildi.

YAN YANA ADALET MÜCADELESİ

Yine “yapılan soykırımın kabul edilemez” ifadesinin yer aldığı metinde imha, inkar ve asimilasyon politikalarının Türkiye hükümetleri tarafından sürdürülmeye devam edildiği belirtildi. Devamında “Her geçen gün daha fazla insan bu hakikati dile getirmektir. Gerek Türkiye’de gerekse dünyanın dört bir yanında inkara karşı çıkmakta, adalet ve yüzleşme talebini sahiplenmektedir. Ermeni Soykırımı hakikati konuşulmaya ve hatırlanmaya devam etmektedir. Devletin soykırım ve asimilasyon cenderesinden geçen halklar bugün yan yana adalet mücadelesi büyümektedir” diye belirtildi.

‘SOYKIRIM DEMEKTEN ÇEKİNMEYİN’

Türkiye’nin demokratik kamuoyu süregelen baskılar nedeniyle “soykırım” kelimesini kullanmaktan kaçınmaması gerektiği ifade edilen metinde, “Bizler her ne pahasına olursa olsun tıpkı Hrant Dink gibi hakikati dile getirmeye, başka bir Türkiye hayal etmeye devam edeceğiz. Gerçekler yok edilemeyeceği gibi değiştirilemez de. Ancak geçmişin bugün ve gelecek üzerindeki etkileri hafifletilebilir, birlikte adil bir gelecek inşa edilebilir” denildi.

Metinde yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı: 

“Nor Zartonk ve Arjantin Ermenileri Derneği olarak geçmişle yüzleşilmesi,  adaletin tesisi ve müşterek bir geleceğin kurulması yolunda öncelikle;

* Türkiye’nin tek taraflı olarak kapattığı Ermenistan sınırını koşulsuz şartsız açmasını,

* Kökleri bu topraklar olan Diaspora Ermenileri’ne yurttaşlık verilmesini,

* Yaşananların bir soykırım olduğunun tanınmasını ve özür dilenmesini,

* Soykırım faillerinin basında ve ders kitaplarında ifşa edilmesini,

* Hala okul ve sokak isimlerinde yer alan soykırım faillerinin adlarının, soykırımdan kurtaranların adları ile değiştirilmesini

* İnkarcılığı sürdüren ve destekleyen her türlü kişi ve kurumun ifşa edilmesini ve bunlarla işbirliğinin sona erdirilmesini,

* İnkar propagandası için kurulmuş bütün kurumların lağvedilmesini ve bunlara ayrılan bütçenin toplumsal bir yüzleşmenin sağlanması için kullanılmasını talep ediyoruz.”

MA

bottom of page