top of page

AZINLIĞIN AZINLIĞI BİR HALK ÇERKESLER


Adnan GÜLLÜOĞLU

AZINLIĞIN AZINLIĞI BİR HALK ÇERKESLER

Çerkesler kendi toprakları olan Kafkasya'da yaşayan yerli,mazlum bir halk.Çarlıkrusyası'nın yayılma amaçlarına karşı kendi topraklarını savunmak için Osmanlı'dan aldıkları destek ile savaştılar.Yenilgi sonrasi Çarlıkrusyası tarafından katliama uğratıldılar.Yapılan zulüm ve katliam tarihe Çerkes soykırımı olarak yazıldı.21.Mayıs.1864.

Soykırımdan kaçabilenler Osmanlı İmparatorluğu'na sığındılar.Osmanlı bu kavmi askeri ve bürokraside kullanmak üzere topraklarının her yerine,çoğunluğu oluşturmayacak şekil ve kaydı ile ince hesablar ile dağıttı.Yerleştirildikleri her yerde çeşitli olanak ve imkanların sağlanmasına rağmen Çerkesler azınlığın azınlığı oldular.

Her alanda olduğu gibi özellikle askeri alanda o dönemde çıkan iç isyanları bastırmak için bu savaşçı kavmin gücünden Osmanlı ziyadesiyle ile faydalandı.

Dünü ve bu günü ile Çerkes'lerin başlarına gelenler ve tarihleri alınması gereken derslerle doludur.

Bu gün geçmişlerinden kopmayan yeni nesil Çerkes'ler uğradıkları asimilasyona karşı haklı olarak unutturulan anadilleri için mücadele ediyor.

Bu mücadelede başarılı olmak için aynı akıbeti yaşayan,yaşamakta olan halklar ile yaşattırılan ortak acıya karşı dayanışma içinde olmak şarttır.Ancak bu şekilde asimilasyona ve soykırımlara dur diyerek tarihi gerçekler ortaya çıkarılabilir.Yoksa kendi kimliği yerine azınlığın azınlığı güçlüden yana olduğu müddetçe anadilini unutur ve kendi yok oluşuna hizmet eder.

Soykırım ve asimilasyon insanlık suçudur.Buna karşı olanlar birlik olup lanetlemelidir.A.Güllüoğlu 21.Mayıs.2020bottom of page