BİRLİK İÇİN AZAMİ MÜŞTEREKLERMİ-ASGARİ MÜŞTEREKLERMİ?

Adnan Güllüoğlu

BİRLİK İÇİN AZAMİ MÜŞTEREKLERMİ-ASGARİ MÜŞTEREKLERMİ? Kürd aydınları ve siyasi gurubların çoğunluğu bu güne kadar genelde birlik sorununa bakış açılarını belirleyen Azami Müştereklerdi. Bu nedenle birlik çağrıları "Gel bize katıl" demekten öte bir anlam taşımıyordu. Böyle oluncada birliğe en yakın gurublar bile bir araya gelemiyor, hatta aralarına kırmızı çizgiler çizliyordu. Azami müştereklerde, yani öne çıkan bütün ilkelerde uzlaşmak tek örgüt çatısı altında bütünleşmek demektir. Bu nedenlede arzulanan birliğe bu güne kadar ulaşılamadı. Bu gün yapılması gereken Asgari Müştereklerde (Asgari ilkelerde) tek örgütte değil, paylaşan örgütler ile bir çatı altında,temsilde eşit olarak birlik olmak ve bu asgari ilkeler doğrultusunda ortak mücadele etmek. Türkiye'de tek partinin seçim kazanıp iktidar olma dönemi bitti. Siyaset tıkandığı için seçim kazanmanın ve iktidar olmanın yolu ancak kurulacak ittifaklarla olacak. Cumhur ve Millet bu nedenle kuruldu.Kürd'ler bu iki ittifakın dışında bırakılmıştı. Bu iki ittifak üst aklın önümüze koyduğu, özünde aralarında fark olmayan bir projeydi.Bizden istenen ikisinden birini tercih etmek,üçüncü tercihin çıkmasına engel olmak.Kısaca ABD'de olduğu gibi iki tercihli bir seçim. İstanbul seçimleri bu oyunu bozdu. Kürd oyları birlik olması halinde dengeleri bozabileceği ortaya çıktı.Görüldüğü gibi artık "tekçi" partiler kendi aralarında ittifak kursalar bile Kürd oyları olmadan seçim kazanamıyorlar. Kürd'ler sağcısı ve solcusu birlik olmaları halinde 3. alternatif ittifak tercihi olabileceği gerçeği gün gibi ortaya çıktı ve cazibe merkezi olabilir. Vatan, Millet, Bayrak diyerek tekçilikte sınır tanımayanlar inançtada "Türk İslam Sentezi", "Türk tipi başkanlık sistemi", "Türk tipi demokrasi" anlayışını dayatıyorlar. Hatırlarsak Ocak 2000'de MHP'li Tarım Bakanı H. Yusuf Gökalp işi "Türk Tipi İnek" yetiştirmeğe kadar vardırmıştı. Her şeyin başina "Türk tipi" koyarak kavramlar amacının dışında anlam yüklenip şöven ideolojiler üretiliyor. Sonuçta İslamın yada demokrasinin Türk tipi olarak yaşama nasıl diğer etnik gurubları yok sayıp çarpıtılarak yansıtıldığını görüyoruz.Tekçilerden barış ve kardeşlik uman, İslama ve demokrasiye inanan Kürd'ler bu sonucu yeniden değerlendirmelidir. Tekçi partilerin bu gün aralarındaki tartışma konusu "Türk tipi Başkanlık sistemi" yada bildiğimiz eski, "Türk tipi parlementer" sistemmi? Her iki sistemde tekçi oldukları için ikisindende adalet ve demokrasi beklemek hayal ile iştigaldir.Her ikiside evrensel haklar için tek kelime etmez, imha ve şiddetin dışında birlikte yaşam için önerileri yoktur. "Gavur" dediklerinin dillerine eğitim hakkı tanır, Kürdçeye tanımazlar. 100 yıllık bu gidişata son vermek için yasal zeminde nasıl dur diyebiliriz? Yazının başında belirttim, tek çare, 3. alternatif Kürd'lerin ve diğer etnik ve inanç guruplarının asgari müştereklerde tek çatı altında, Asgari müştereklerde birlik olmak. Ödün verilmeyecek, kurulması istenen her ittifakın ön şartı olacak Asgari Müşterekler (Ortak İLKELER) ne olmalı? UKKTH, ANAYASAL GÜVENCE ve ANADİLDE EĞİTİM HAKKI. Ayrıca her seçim sonrası mecliste yapılan yemin töreni gibi insankarı yalan yere yemin etmek zorunda birakan komik, komik olduğu kadarda (yemini kutsiyetini bozan) anti demokratik uygulamaların kaldırılması, ortak bir yemin metinde uzlaşmak gibi ilkeler ilave edilerek çoğaltılabilir. Ortak asgari ilkeler ile olşacak birlik CHP, AKP ve yeni kurulma aşamasında olan partiler ile ilkeli, yazıya dökülmüş ve kapalı kapılar ardında değil halkın önünde ittifak kurulabilir. 14.ARALIK.2019