top of page

Van KİK toplantısı yapıldı

Van’daki ekonomik kuruluşların dayanışmasını öngören Van Karma İstişare Komitesi’nin (Van KİK) toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Van TSO) gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van KİK’in amacına ilişkin bilgiler verdi.

Amaçlarının belli aralıklarla iş çevreleri olarak bir araya gelmek olduğunu belirten Takva, şunları söyledi:

“Avrupa Birliği (AB) istişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadında yer alan üst kuruluşlarımızın, yereldeki etkinliği üzere belli periyotlarda bir araya gelme kararı alınmıştır. Van ilinin, ticaret, yatırım ve hizmetleri başta olmak üzere, ekonomik ilişkilerin yürütülmesi, çalışanların menfaatinin korunması-iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Van Karma İstişare Komitesi (Van KİK) olarak ilk defa geçtiğimiz günlerde bir araya geldik. Türkiye’nin önemli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilciliklerinin yer aldığı, Van Karma İstişare Komitesi’nin kent için şiar edindiği belli görevleri de var.”

GÖREVLER

Takva, komitenin görevlerini de şöyle açıkladı:

“Van ilinin ekonomik, ticari, sanayi ve mali ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak. Van ilinin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için ilgili kurum-kuruluşlara görüş ve öneriler sunmak. İlimizin ekonomik performansının artırılması ile üretimi ve ihracata dönük uluslararası yatırımların özendirilmesine yönelik çalışma yapmak. İlimizin yatırım olanaklarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapmak. Yatırım yapabilecek yerli ve yabancı girişimcilere, kurulca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol göstermek. İş olanaklarının önündeki engelleri tespit etmek, bu engelleri gidermeye ve işbirliğinde aşama kaydetmek için altyapı oluşturmaya yönelik öneriler geliştirerek, ilgili kuruma ve kuruluşlara görüş aktarmak.”

ÇALIŞMA SİSTEMİ

Takva, Van KİK’in çalışma sistemine ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Üstlendiği görevlerinin yanı sıra, sekretaryasını Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı komite, gerekli görülmesi durumunda danışma kurulları oluşturabilir. Danışma kurulları, komitenin belirleyeceği ekonomik ilişkilerle bağlantılı alanlarda faaliyet gösteren, genel veya sektör nitelikte örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum-kuruluşlar ve firmalardan temsilciler ile ekonomik ilişkilerde deneyimli kimselerden oluşturulur. Danışma kurulları, çeşitli ülkelere ve bölgelere yönelik inceleme sonuçları, sektörel kapasiteler, sektörlerin ekonomik ilişkilerdeki öncelik ve beklentileri konusunda bilgi sağlar, iş gücü piyasası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüş oluşturur ve önerilerde bulunurlar. Bu çalışmalar ile işçi, işveren birlikteliği ve karşılıklı diyalogun geliştirilmesine katkı sunacaktır. Her ay düzenli olarak bir araya gelecek olan komite, olağanüstü durumlarda ve gerekli hallerde toplanabilir. Komite, üye salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır. Aylık olarak yapılacak olan toplantılar, her defasında bir üyenin ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Aylık olağan toplantıda bir sonraki toplantının yeri ve tarihi, bu şekilde belirlenecektir. Komite belirtilen 8 Sivil Toplum Kuruluşunun ortak imzasıyla oluşturulmuştur. Sonrasında komiteye dahil olmak isteyen veya komitenin dahil etmek istediği bir kurum-kuruluş olursa, komite üyelerinin oy birliği ile karar alınarak, başvurunun veya önerilen kuruluş değerlendirme sonrası, komite üyeliği gerçekleşebilir. Ayrıca komite üyelerinin her hangi bir konu için, yurtiçi ve yurtdışı ziyaretlerinde yapılacak harcamalardan her kurul üyesinin kendisi sorumludur.”

VAN KİK’DE YER ALAN STK’LAR

Van Karma İstişare Komitesi’nde yer alan STK’ların şu şekilde olduğu açıklandı; Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) adına Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) adına Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) adına Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) adına Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Van Şube Başkanlığı, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) adına HAK-İŞ Van Temsilciliği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) adına TİSK Van Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) adına KAMU-SEN Van Temsilciliği, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) adına MEMUR-SEN Van Temsilciği. Prestij

NÛÇEVAN

bottom of page