top of page

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR ÇÖZÜMSÜZLÜK ÜRETMEK İÇİN KULLANILIYOR.

Adnan Güllüoğlu

·ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR ÇÖZÜMSÜZLÜK ÜRETMEK İÇİN KULLANILIYOR. Yıllardır resmi ideoloji ülkeyi yönetmekte dara düştüğünde dikkatleri başka yönlere kaydırmak için yapay gündem yaratmak dahil ustalıkla kullandığı (6-7 Eylül olayları gibi) çok malzeme var. İvedilikle çözüm bekleyen bir sorunun önüne tali bir sorun çıkarılarak hep geçiştirilmek tercih edildi,istenildiğinde bazı sorunlar kaşınarak gündeme taşındı. Bu güne kadar bilinen sorunların başında gelen ve "Milli Birlik ve Beraberlik için gerektiğinde kullanılmak üzere çözümsüz bırakılan 3 K var.Bunlar önem sırasına göre : 1.Kürd,2. Kızılbaş (Alevi) ve 3. Kıbrıs (Dolayısı ile Ege) sorunu. Kürd sorununu artık bu saatten sonra bırakın kullanmayı artık ötelemek bile mümkün değil. Çünkü bu sorun önüne geçilemiyecek kadar gündemde ve haklı ulusal talebleri ile geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde çözüm bekliyor. İstensede, istenmesede Kürd'ler ve sorunları artık dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde. Geriye kalan 2 K'dan biri olan Kızılbaş sorunu acaba yeniden kaşınarak gündeme alınmakmı isteniyor? Bunu anlamak için Alevi olmaya gerek yok. Mısır Faravunlarının katliam için Musa yandaşlarının evlerine attığı gibi İzmir'de Alevi (Kızılbaş) olanların evlerine durup dururken geçmişteki acı olayları anımsatacak şekilde çarpı işareti atılmış.1400 yıl öncesine dayanan bu sorunun kaynağı inkar ve yok saymaktır. Yunus Emre'ye, Aşık Veysel'e ve daha nicelerine sahip çık inançlarını yok say? Alevilerden alınan vergiler ile maaşını alanlar üstüne üstlük Cem Evlerini ve ibadet biçimlerini kabul etmiyor, yok sayıyor. Tuhaf değilmi? Kabul edilmiyorsan, ayrı tutarak ötekileştirmiyorsan Diyanet İşleri Başkablığına hazineden ayrılan (çoğu bakanlıkların bütçesini aşan) ödenekten Alevi'lerin ödediği vergiler muaf tutulsun. Alevi'leri ve inançlarını dışlayıp günün moda deyimi ile "yok" saymak ile asırlardır yapılan katliamlara rağmen bir yere varılamadı, varılacağıda yok.Osmanlı Alevi'leri kanlı seferler yaparak kuyulara doldurdu. Yine Safevi'ler Sunni inancında olanları kaynar kazana attı. Bu sorunu yaratanlar gerektiğinde şiddet kullanarak katliamlar yapan Alevi'leri ve inançlarını yok sayanlardır. Herkesin farkında olduğu bu sorunu gündem yaparak çözüm getirmek yerine bu şekilde kullanmak yeni acılara ve geçmişte yaşanan benzeri olaylara kapı aralamak demektir.

bottom of page