top of page

Şevên xweş yekcarna dibin bar...

Seraceddin Kirici

Şevên xweş yekcarna dibin bar... Do bi şev ji bo me şevek xweş bû! Piştî donzdehê şevê kec û xortên me min tenê hiştin. Min dest bi xwendina rojnameyan kir. Di gringiya vê şevê de ez rastî gotara Ahmet Altan a bi navê "bilûra ji kaxiz " hatim. Nivisek suretê diktatorîye radixine ber çavan... Rêz û hevokên niviskarê mezin berê min da hest û jiyana me ya 39 sal berê... Selmanê wî "bilurek ji kaxiz " çêkiribû. Gora wî buhuşt be dengbêj Hamido ji di girtigeha Amedê de ji "sûpurgê "Tembûr çekiribû. Wexta li tembûrê dixist we digot qey tembûra rasteqin li hundûr e.. Heger were nivisandin... Miqayesa jir bûyina xortên me û wan, miqayesa di tunebûyinê afirandina hebûnê kes nikare avê li destê xortên kurd bike... Piştî wê şeva xweş Ahmet Altan bi pênusa xwe wek li bilûrê bixine xema min zêde kir..barek xist ser milê wê şeva xweş! Ez zanim eşa bilûr û tembûrê nayê miqayese kirin... were kirin ji tarixê ewê ji ber neheqiyên xwe fedî bike.. Iro 10 kasimê/mijdarê ye 10 kasimê ji bo gelê Tirkyeyê rojeka xemê ye(!) Lewra di vê rojê de Atatürk miriye. 19 sal berê ez pir liber vê rojê diketim... di her 10 kasimê de rojên min î girtigeha Amedê dihat bira min û min bi tera xwe jî Mustafa Kemal Atatürk re dua dikir(!) Belqitiyo... Qurcimiyo... Qeda bi te keve... Ezê li benda seeta nehan penc deqiqeyan derbas dibe me. Di mest bûyin û bandora nivisa Ahmet Altan dengê gora wî bihuşt be hunermend Hamido "hevalê bar giranim, hevalê ...." xewa min reviya bû. "Bilurek ji kaxiz.." 10 Kasime.. Atatürk mir. Mirê mala me hat dinyê Di saxiya Atatürk de miletê me û bi mirina wî jî em girtiyên Girtigeha Amedê pir perişan bûn... Heta berî 19 salan min her duayên xwe didomand Kezeb peritiyo... oxirata ne ya xêrê be... Ji sedema mirina Atatürk, felsefa wî me pir neheqî û işkence dit.. 19 sal berê iro, di seat 9an pênc deqiqeyan derbas dikir xelatek pir mezin bû para mala me... Xemgîniya miletek zilimkar û şa bûyina ferdekî miletek mazlum. Ev xelata, ev diyariya diyariyek wer mezin bû ku reştariya êşa min da alikî... mala me ro/Rodî dit Roja bûyina te pîroz be mîrê mala me.

bottom of page