top of page

Kürd Aşiretlerinden Hamidiye Hafif Süvari Alayları

Mehmet Güzeler

1890 tarihinde 2. Abdülhamid'in emri ve 4. Ordu Komutanı Müşir Zeki Paşa'nın girişimi ile doğu bölgesinde sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki Kürd Aşiretlerinden Hamidiye Hafif Süvari Alayları oluşturuldu.

60 aşiret alayının oluşturulduğu bu teşkilatta asıl amaç bölgede Ermenilerin bir devlet kurmalarına mani olmak ve gelişen Kürd milliyetçiliğinin önüne geçmekti.

2. Abdülhamid'in emri ile aşiret liderleri 1890 yılında İstanbul'a davet edildiler. Aşiret liderlerine paşalık ünvanı verildi, kendilerine resmi kıyafetler ve hediyeler takdim edildi. Ayrıca İstanbul'da aşiret liderlerinin çocuklarının eğitilmesi için Aşiret Mektepleri açıldı.

Oluşturulan aşiret alaylarından ikisi bölgede çok etkin olmuştur. Viranşehir'deki Mılli Aşireti Alayı ve Cizre'deki Miran Aşiret Alayı.

Hamidiye Aşiret Alayları 1920 yılında dağıtılmıştır.

Foto soldan sağa: Mılli Aşireti Ağası İbrahim Paşa, Müşir Zeki Paşa, Diyarbekir Valisi Sırrı Paşa, Miran Aşiret Ağası Mustafa Paşa.

bottom of page