top of page

JİBO BîRANîNA ABDULHEMîD HECî DERVÊŞ

Tarix - 26.10. 2019 Seat - 15.00

Cîh - Odeya Muhasib û Mişawîran a Diyarbakire

DMMMO GALERİYA

Mesut TEK

ŞÎN Û BÎRANİN

PSK

bottom of page