top of page

Payiz e

Mehmet Güzeler

Payiz e

Payiz e dıl payiz e Dınê tari bı ziz e Pelê dara gırin ın Cendekê wan bırin ın

Gul ne xwin e bı xwin e Wek bırina havin e Pelê dara lı deştê Qey eskerê şıkestê

Ezman reş e bı ewr e Dınê heri bı cewr e Koçera mın tu i bûk Bedew i bazor û pûk

Ne golık û ne berx ma Dınê sar e û serma Payiz e dıl payiz e Dınê tari û ziz e

Dınê berf e û ba ye Qey rondık û dua ye Dınê berf e û baran Tu deng nayê jı Botan

Şırnex lı ku ez lı ku Ewrex lı ku ez lı ku Payiz e dıl payiz e Dınê gırin û ziz e

Ne kêvroşk û nêçirvan Ne zozan û bêrivan Ne mast û dew ne savar Dınê tari û êvar

Ne kon û ne xêwet ma Dınê tari û serma Payiz e dıl payiz e Dınê hêstır û ziz e

Dınê tari û dıl sar Hemi bê dost û bê yar Zılam rûs ın û rûsdar Rondık, gırin û hawar

Gırin ın her gırin ın Can û kezeb bırin ın Payiz e dıl payiz e Dınê tari bı ziz e

bottom of page