top of page

HDP "Merkezi Koordinasyon" kurdu: Kayyumlara karşı kesintisiz eylem

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum ataması sonrası parti Genel Merkezi’nde sürekli çalışacak ve eş genel başkanlar, eş genel başkan yardımcıları, komisyon sözcüleri ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinden oluşan 15 kişilik Merkezi Koordinasyon oluşturuldu. Koordinasyon, kayyum atamalarına karşı 1 Eylül tarihine kadar bir dizi eylem ve etkinlik planladı. HDP, 1 Eylül tarihinden sonra ise yeni bir planlama yapacak.

1 EYLÜL’E KADAR PLANLAMA

Koordinasyon, 1 Eylül tarihine kadar somut planlama çıkardı. Bu planlama çerçevesinde yapılacak eylem ve etkinliklerde, kayyum kararının geri alınmasını sağlamak ve bu kararın sadece HDP’ye dönük olmadığı aynı zamanda Türkiye’deki halk iradesine dönük bir saldırı olduğunun altı çizilecek. Koordinasyon, bu nedenle sadece bölge illerinde değil, batı illerinde de kayyum kararının geri alınması konusunda demokratik tepkilerin ortaya konulmasına dönük öneriler alarak bu kapsamda çalışma yürütüyor.

YEREL İNİSİYATİFLER OLUŞTURULACAK

HDP, kayyum kararından geri adım atılana kadar kesintisiz eylem kararı almıştı. Koordinasyon, bu kapsamda yaygın kitlelerin katılımına olanak sağlayacak, geniş katılımın olabileceği ve sürekli olabilecek sivil itaatsizlik eylemlerine dönük çalışmaların planlamasını yürütüyor. Bu planlamalar yereller için de geçerli. Bu temelde bu çalışmaları yürütecek yerel inisiyatifler oluşturulacak.

İMZA KAMPANYALARI, NÖBET EYLEMLERİ

Koordinasyon, imza kampanyaları ve sürekliliği olacak nöbet eylemlerini planladı. Diyarbakır, Mardin ve Van illeri ya da bu illerden sadece birinde başlatılacak ve kesintisiz devam edecek bir nöbet eylemi koordinasyonun planlamasında yer alıyor.

1 EYLÜL’ÜN GÜNDEMİ KAYYUM OLACAK

HDP, 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinglerini kayyum kararından önce planlamıştı. HDP’nin 1 Eylül mitingleri, Diyarbakır, Van, İstanbul ve İzmir gibi dört büyük kentte yapılacak. Diğer illerde de barış taleplerinin her yerde dile gelmesi için de etkinlikler mevcut planlama dahilinde olacak. 1 Eylül mitinglerinin en önemli gündemi de atanmış kayyumlar ve “kayyum kararından geri adım atılması” talebi olacak.

İSTANBUL İÇİN KİTLESEL KATILIM

HDP’nin 1 Eylül miting hazırlıkları başladı. Çağrıcısı KESK, DİSK, TTB ve TMMOB olan 1 Eylül İstanbul mitingine, özellikle 23 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan “İstanbul İttifakı” olarak isimlendirilen ve CHP’yi de kapsayan kitlesel bir katılımın olması bekleniyor.

DİYARBAKIR MİTİNGİ

HDP, 1 Eylül Diyarbakır mitingini ise Kürt partilerle ortak yapacak. Mitinglerde kayyum atamalarına karşı talepler dile getirilecek.

SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞME

HDP, “Demokratik Anayasa”, “Demokratik İttifak” ve “Yol Temizliği” başlıklı 3 ana gündem kapsamında siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ile emek ve meslek odalarıyla geniş bir görüşme programı çıkarmıştı. Kayyum atamalarıyla birlikte programı güncelleyen koordinasyon, üç gündeme kayyum gündemine de ekleyerek bu ziyaretleri gerçekleştirecek. Görüşmeleri öne alan HDP, ilk ziyaretini 26 Ağustos tarihinde siyasi partilerle başlatacak.

SEÇMENİN SEÇME HAKIKI

Ayrıca görevden uzaklaştırılan belediye eşbaşkanları hukuki süreç başlatacak. Merkezi koordinasyon, bu süreçle birlikte seçme hakkının ortadan kaldırılması nedeniyle seçmenlerin kitlesel bir şekilde yargı yoluna başvurmasına dönük bir çalışma planladı

evrensel.net

bottom of page