top of page

Hukuk literatüründe üç çeşit devlet bulunmaktadır;

Mehmet Güzeler

Hukuk literatüründe üç çeşit devlet bulunmaktadır;

Hukuk devleti; evrensel hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan, devlet - vatandaş çelişkisinde vatandaşını koruyan devlet sistemidir.

Kanun devleti; koymuş olduğu kanunlara ve hukuk kurallarına uyan, kanunlarındaki güvenceleri vatandaşına tanıyan, devlet - vatandaş çelişkisinde devleti koruyan devlet sistemidir.

Polis devleti; polisin devleti yönettiği devlet demek değildir. Polis devleti, yürürlükteki kanunlara dahi uymaz. Vatandaşın kanuni güvencesi yoktur. Vatandaş - devlet çelişkisinde devlet kutsanır, vatandaşın bir kıymeti yoktur.

Türkiye hiçbir zaman bir hukuk devleti olmadı. Zaman zaman kanun devleti oldu, yürürlükteki kanunlara uydu. Ama son on yıldır tipik bir polis devletidir.

bottom of page