top of page

BEKA SORUNU NEDİR??? Bölüm 2

Adnan Güllüoğlu

BEKA SORUNU NEDİR??? Bölüm 2 Birinci bölüme devam edelim. Beka sorununa doğuracağı vahim sonuçların hesabı yapılmadan neden olarak kürtlerin gösterilmesi, bunu gerçekleri gizleyerek Türk halkına yansıtıp empoze etmek büyük sorumsuzluktur. Beka sorununu dillerinden düşürmeyenler kürdleri inkar etmek ve sorunlarının konuşulmaması için konan yasaklardan başka ne öneriyor? Türkiyede beka sorunu nedenleri ile birlikte adı doğru konmadığı için çözümde üretilemiyor. Beka endişesinin kaynağı kürtlerin ulusal talebleri ve bu taleblere konan yasaklardır. Kürtler muhacır, sonradan gelip bu toprakları sahiplenerek mesken tutan bir halk değildir. Binlerce yıla dayanan tarihi ile var olan, yaşadığı topraklara Kürdistan adını verdirten bir halktır. Asırlar boyunca farklı inançlara sahip halklar ile barış içinde birlikte bu topraklarda yaşadılar. Kürtler başka bir halkın ülkesini işgal ederek asimile etmemiştir. Varlığını geçmişindeki köklerinden aldığı içinde yaşadığı yıkımlara rağmen eritilip yok edilememiştir. Uydurma tarih yazılarak dağın-taşın, akan suyun, yerleşim yerlerinin adını değiştirerek beka sorunu olarak kürdleri gösterenler ancak kendi halkını kandırırlar. Kürtlerin ulusal talepleri vardır. Bu taleplerin kalıcı olması için Anayasada teminat altına alınmasını istiyorlar. Dünyanın bildiği bu haklı talebi yok sayarak çarpıtmak yerine aklı selim düşünerek kabul etmek "Beka" endişesinide ortadan kaldıracaktır.

bottom of page