top of page

Öcalan'ın masabaşında fikir babalığı...

Mustafa Kalpak

Öcalan'ın masabaşında fikir babalığı yaptığı 4 parçada "Kürt halkının demokratik konfederasyonu" modeli ve uygulaması Türkiye dış politika stratejistleri tarafından paha biçillmez bir durum olarak ele alınıyor. Siyasi ve diplomaside yük getirsede bu durum askeri ve coğrafi ( etki alanı) açıdan Türkiyeyi büyüten bir projedir.

Bu "model" ile PKK 'nin diğer Kürt topraklarındaki varlığı her şeyden önce başta Irak bölgesel Kürt yönetimi ve muhtemelen Süriye kürtleri için düşünülen bir statü için bir tehdittir.

KCK projesi ve PKK nın diğer Kürdistan parçalarında ki varlığı, Türkiye'nin yeni dış politika stratejistlerin iştahını kabartmakta ve onları harekete geçirmekte, "büyümezsek parçalanırız" gibi bir argüman geliştirmektedirler. Türkiye "güvenlik şeridini" lrak ve Süriye Kürt toprakların içlerine doğru taşıyarak, sonradan "başka toprakların işgali daha önce kendisi için var olamayan yeni haklar doğurur" tezini güçlendirecektir. Önce fiili/yayılmacı bi durum meydana gelecek sonradan masa başında hak/ garantörlük vs talep edilecektir. Bîr şekilde o bölgeler üzerinde Türkiye'nin denetimi sağlanmış olacaktır.

Apoist Kürt örgütleri son derece yanlış bir siyaset ile "Türkiyeyi büyütüyorlar". "Türkiye, kürtler ile büyüyecek" sözünün çeşitli değişik versiyonları vardır. ( Ayrı bir konu) Hali hazırda Türkiye PKK sayesinde ( varlığını kullanarak) Irak ve Süriye' de yaşayan kürtlerin sorununa ( kontrol ederek, etki alan yaratarak) el atarak sınırların ötesine geçiyor bu toprakların bir kısmını işgal ediyor. Türkiye bir yandan kendisi için "KÜRT tehlikesini" bertaraf etmeye çalışırken diğer yandan üç parçada -istediği bir şekilde- Kürtlerin hamisi olma (Öcalan'ı da kullanarak) peşinde olduğunu düşünüyorum . Bu husus Türkiye müttefiği olduğu ABD, Batı ve Nato ' nun çıkarlarına da aykırı değildir.

Kürt parçalarındaki siyasi- silahlı Apoist örgütler artık zararsız oyuncak haline gelen KCK projesinden vazgeçebilirler mi?. "İkon" haline getirilen Öcalan tek başına kendi ürünü olan bu projeyi çöpe atabilir mi?

bottom of page