top of page

Bayıkiler

Mehmet Güzeler

·Bayıkiler

Siverek'te kalabalık bir aşirete mensup olan Bayıkiler'in Siirt/Baykan'dan geldikleri ve Baykan isminden dolayı kendilerine Bayıki denildiği söyleniyor. Aşiret mensupları da Baykan'dan geldiklerini kabul ediyorlar. Fakat ne zaman geldiklerine ilişkin bir veri yok.

Küçükömerler, Reşanlar, Kadirağagiller, Emromiler, Keloklar, Potıklar, Çepikler, Delihamiyanlar ve Romiler kendilerini Bayıki olarak görüyorlar. Bir kısmı Kürmanci konuşan Bayıkiler'in, bir kısmı da Dımıli konuşup kendilerini Dımıli olarak görüyorlar.

İbram Paşa dönemide Milli Aşireti içerisinde yer alan Bayıkiler'in kanaatime göre sosyolojik anlamda aynı atadan veya soydan gelen bir aşiret olmadıkları, aralarında akrabalık bağı olmayan fakat Baykan'dan Siverek'e gelmiş ailelerin ekonomik ve sosyal şartlarla oluşturdukları konfederal bir sosyolojik birlikteliğin adıdır

bottom of page