top of page

SER SAXÎ:

Kerem Serhatlı

Önemli Kürd Şahsiyetlerden Dengir mîr Mehmet Fırat a allahtan rahmet ,ailesine ve tüm Kürdlere sabır dileriz.Bu ailenin geçmişinde çok önemli hadiseler var.Dedesi Hacı bedir, yörenin aşiret reisi ve çok güçlü bir Ağa idi. 1919 da Mustafa Kemal Sivas kongresine gelirken damat Ferit paşa çok miktarda altın teklif ederek Mustafa Kemalin yakalanmasını ister,ancak Hacı Bedir bu teklifi red ederek 150 kişilik bir silahlı adamı ile Mustafa Kemalı korur. Buna mukabil Mustafa Kemal 1921 de Hacı Bediri Malatya Millet vekili yapar.2. Mecliste liste Mustafa Kemala takdim edilir ,Hacı Bedirin ismini görmeyince İsmetten sorar hanı Hacı Bedirin ismi yok? İsmet derki hanı biz Kanun yaptık ya Mebus olmak için okur yazarlı olmak şartını getirdik Hacı bedirin okur yazarlığı yok.Mustafa Kemal emir verir hemen kanunu değiştirin deyin ki"Mebus olmak için okur yazarlı olmak şart Elğayri Hacı Bedir."1915 Şeyh Said harekatına katılmadığı halde 1926 de çıkan Tenkil kanunu ile Bütün mal varlığığına el konulur ve Mersine sürgün edilir.Çünkü işi bitmiş ona ihtiyacı kalmamıştır.2.Olayı Rahmetli Dengir Bey AK partinin kurucusu ve genel Başkan Yardımcısı idi.Kendi ifadesi"Ben bir gün Erdoğana gittim. Dedim Sayın Başbakan Biz bu partiyi kurarken dedik ki Kürdlerin kültürel haklarını vereceğiz Okullarda Kürt dili serbest edeceğiz.hani bir şey yapmadık? dedi ki Ben Kurlerin içine giriyorum kimse böyle talep eden yok.Ben dedim Bir Kürd olarak ben taleb ediyorum hiç ses çıkarmadı.Ben o Partiden istifa ettim..Çünkü dedesine yapılan muamelenin benzeridir.3.Olay Kürd Partisi zannederek Hadepe geldi Millet vekili seçildi büyük ağırlığı vardı Celal Doğan gibi Maalesef son dönemde kemalistler onu da saf dışı ettiler.Kürdler hiç geçmişte ders almıyorlar.onun için hep başkasına hizmet ederek işleri bitince dışarı atıyorlar

bottom of page