top of page

ŞARK İSTİKLAL MAHKEMELERİ:

Kerem SERHATLI

1925 te Diyarbakırda kurulan şark istiklal mahkemeleri nasıl karar verdiğini Kürdlere karşı ne kadar acımasız olduğunu bizzat mahkeme savcısının İsmet paşaya gönderdiği telgrafından anlaşılmaktadır.Konuyu biraz açalım harekette hapis edilen Bukarki Şeyhi Şeyh Şemseddin için Dönemim ordu müfettişinin batıki ve xiyi aşiret reislerinin talebi doğrultusunda Şeyh Şemseddininin af edilmesi için Başbakan İsmet Paşaya af talebinde bulunuyor. İsmet Paşada şark istiklal mahkemesi savcısı olan Ahmet Süreya'nın fikrini soruyor.Ahmet Süreyanın mütealasının aynen tercümesini yanda görüyorsunuz .Bakınız sözde hukukçu kimliği ile İsyan müstakil bir Kürdistan teşkili maksadıyla vukua gelmiştir. Bir çok seneler hep bu gaye için çalışılmış olduğu muhakkaktır. Bu ruhun ölmesi ve öldürülmesi en mukaddes bir fariza-i milliyedir.Bunun için Kürdistanda baş olabilecek bütün eşhası muzirenin af edilmemesi elzemdir." Bakın güya bu hukukçudur.Diğer üyeler askerdir.Bu mahkemenin verdiği tüm kararları hukuk dışı ve insanlık dışı kararlardır. Kendisi de İsmet paşaya gönderdiği başka bir telgrafında,hukuk dışı kararlar verildiğini itiraf etmiştir.Bu bilgi ve belgeler bizzat kendisi tarafından kaleme alınmış ve 1956 da yayınlanmıştır.

bottom of page