top of page

13 Şubat 1925 Şeyh Said isyanı bastırıldıktan...

Mehmet GÜZELER

13 Şubat 1925 Şeyh Said isyanı bastırıldıktan sonra Diyarbakır'da kurulan Şark İstiklal Mahkemesi asgari hukuk kurallarını uygulanmadan on binlerce insanı yargılamış, dönemin ileri gelen kürd alim, şeyh, aydın, siyasetçi ve subaylarından oluşan onlarca insanı idam etmiştir.

17 Nisan 1925 tarihinde Şeyh Eyyüp ve Doktor Fuat'ın idamı ile başlayan süreç 29 Haziran 1925'te Şeyh Said ve 46 arkadaşının idamı ile doruğa ulaşmıştır.

1. şeyh Said (Palulu, Naksibendi Tekkesi seyhi), 2. Melekanlı Seyh Abdullah (Solhan’lı, Varto ve Mus Cephesi Kumandanı), 3. Kamil Beg (Tokliyanlı Halid Beg’in oğlu, asiret reisi, Varto cephesinde görevli), 4. Baba Beg (Kamil Beg’in kardesi), 5. Seyh Serif (Elaziz Cephesi Kumandanı, Palu/Gökdereli), 6. Fakih Hasan Fehmi (Darahini İnzibat Kumandanı ve Geri Hizmetler Amiri, Modanlı, Zıktê asiretinden), 7. Hacı Sadık (Genc/Valêrli, Genc mıntıkasında görevli), 8. Seyh ibrahim (Çanlı, Çapakçur Müftüsü), 9. Seyh Ali (Harput cephesinde görevli), 10. Seyh Celal (Harput cephesinde görevli), 11. Seyh Hasan, 12. Mehmet Beg (Diyarbekir ve Lice cephelerinde müfreze kumandanı, Garip’li İzzet Beg’in oğlu), 13. Mustafa Beg (Hani esrafından), 14. Salih Beg (Hani esrafından), 15. Şeyh Abdullah (Çanlı, Çapakçur cephesinde görevli), 16. Şeyh Ömer, 17. Şeyh Adem (Hanili), 18. Kadri Beg (Madenli, Maden inzibat Kumandanı), 19. Molla Mahmud (Piranlı, Maden cephesinde görevli), 20. Şeyh Şemseddin (Silvan Cephesi Kumandanı), 21. Şeyh İsmail (Diyarbekir/Termil köyünden), 22. Şeyh Abdüllatif (Diyarbekir/Termil köyünden), 23. Molla Emin (Melekanlı Seyh Abdullah’ın müridi, Balikanlı, Varto cephesinde görevli), 24. Ali Arab Abdi Beg (Çapakçur cephesinde görevli), 25. Mehmet Beg (Varto cephesinde görevli, Kargapazarlı Halil Beg’in oğlu), 26. Süleyman Beg (Seyh Serif’in katibi, Sinikli Jandarma Hasan Beg’ın oğlu), 27. Molla Cemil (Genc/Musyanlı, Palu ve Elaziz cephesinde görevli), 28. Süleyman Beg (Bingöl/Az Asireti Reisi Ömer Beg’in oğlu), 29. Süleyman Beg (Serif Beg’in oğlu, Kiği cephesinde görevli), 30. Tahir Beg (Fakih Hasan Fehmi’nin katibi), 31. Mahmut Beg (Hanili Mustafa Beg’in oğlu), 32. Seyh Ali (Seyh Musa’nın oğlu, Varto cephesinde görevli), 33. Hacı Halid (Balikan’lı, Varto cephesinde görevli), 34. Timur Ağa (Varto cephesinde görevli), 35. Abdüllatif Beg (Hınıslı Kamil Beg’in oğlu), 36. Mehmet Beg (Muşlu, Varto cephesinde görevli), 37. Süleyman Beg (Varto cephesinde görevli), 38. Bahri Beg (Varto cephesinde görevli), 39. Şeyh Cemil (Zorabadlı), 40. Yusuf Beg (Çapakçurlu Süleyman Beg’in oğlu, Çapakçur cephesinde görevli), 41. Ali Badan Beg (Bingöl/Yamaç Asireti’nden, Çapakçur cephesinde görevli), 42. Halid Beg (Kargapazarlı, Varto cephesinde görevli), 43. Halid Beg (Nadir Beg’in oğlu, Harput cephesinde görevli), 44. Tahir Beg (Mehmet Beg’in oğlu), 45. Tayip Ali Beg (Nahiye Müdürü), 46. Çerkes (Seyh Said’in hizmetçisi Yusuf’un oğlu), 47. Jandarma Hamid,

bottom of page