top of page

Kürdistan Eyaleti/İran

Mehmet Güzeler

Eyalet, birden fazla vilayeti içine alan, merkezi bir vilayeti bulunan ve kısmen mali ve idari özerkliği bulunan bir idari yapılanmadır.

İlkçağlardan, günümüze kadar eyalet yapılanması birçok devlette görülmüştür. Perslerde, Sasanilerde, islam devletlerinde, Osmanlı ve Safevi devletlerinde eyaletler bulunmaktaydı. Osmanlı devletinde 1847 yılında Diyarbekir merkezli Botan ve Hakkari'yi içine alan Kürdistan eyaleti kurulmuştur.

Günümüzde Almanya, İsviçre, Amerika gibi batılı devletlerin birçoğunda olduğu gibi Irak ve İran gibi bazı Ortadoğu ülkelerinde de eyalet yapılanması bulunmaktadır.

İran'da 31 eyalet bulunmaktadır. Bu eyaletlerden biri de Kürdistan eyaletidir. Sınê/Senendec şehrini merkez alan bu eyalet İran'daki Kürd nüfusunun ancak beşte birini içine almakta olup, İran'daki Kürdlerin yaşadığı tüm şehirleri içine almamaktadır. Kürdlerin bir kısmı Batı Azerbeycan Eyaletinde, bir kısmı Kirmanşah Eyaletinde, bir kısmı İlam Eyaletinde bir kısmı ise Afganistan sınırında bulunan Razavi Horasan Eyaletinde bulunmaktadır ki bunlar Horasan Kürdleridir. 17. yy.da sınır güvenliği için bu bölgeye gönderilmişlerdir.

bottom of page