top of page

İki Kürt aydınından, 'İntihar Cinayetlerine Karşı Topluma Çağrı'

İntihar Cinayetlerine Karşı Toplumumuza Çağrı

Bu metin sadece yaşam hakkını savunmak için kaleme alınmıştır. Halkımızın evlatları doğal olmayan, gereksiz nedenlerle ölmektedir. En son hendeklerde binlerce evladımız ya öldürülmüş ya da evinden, ailesinden, işinden ve toprağından, yurdundan edilmiştir. Toplumumuz her felaketin sonuçlarını ve etkilerini tartışamamıştır. Geçmişe duyarsızlık yüzünden şimdi tekrar ölümler başlamıştır.

Evlatlarının intihar haberi gelecek diye binlerce ailenin endişeli bekleyişi devam ediyor. Yalnızca kendi çocuklarını değil; aileler gençleri ölümden, cezaevlerine düşmekten, sürgünden korumalı; gençleri ve çocukları sahiplenmeli, anne baba ve birey olmanın gereklerini yerine getirmelidir.

Kürdlerin hakları ölmek ve öldürmekle değil; yaşamak ve yaşatmakla, demokrasinin değerlerini korumakla ve toplumsal demokratik mücadele yöntemleriyle kazanılabilir. Ölümlere karşı duyarsızlaşmış bir toplum dejenerasyona ve içe patlamaya açıktır. Nefretle örgütlenmiş bir toplum sağduyusunu yitirir, değerlerine hızla yabancılaşır; hissizleşir, acıma duygusu ve gündeliği çarpıklaşır.

Her tür iktidarın her türlü şiddeti anti-demokratik ortamdan beslenir, yaşam hakkı önemsenmez hale gelir. Şiddet ve ölüm, farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına ve farklı çözüm yollarına engeldir. Son kırk yıllık illegalite trajedisinin, silahlı yöntemlerin, şiddetin bedeli çok ağır olmuş ve toplumumuzu yıkıma uğratarak perişan etmiştir. Artık ölümüne sessiz kalacağımız tek bir insanımız bile olmamalıdır. İnsanlarımızın ölmesi kader, görev, feda ya da zorunluluk değildir; cinayettir. Evlatlarının intiharını, bu aleni cinayetleri ancak toplum durdurabilir.

Kürdler doğdukları topraklarda doğuştan gelen özelliklerini özgürce yaşamak ve haklarını güçlendirip geliştirmek istemektedir. Günümüzde, bunları elde etmenin önündeki en büyük engel ise illegalite, silah ve şiddete başvurmaktır. Açlık grevleri, ölüm oruçları ve intiharlar da öncekilere benzer yıkımları çağırmaktadır. Amaç ne olursa olsun bu tür araçları aklamaz, kutsamaz. Şiddetin bu türünü de sadece toplumsal demokratik mücadele durdurabilir.

Başka cinayetlerin olmaması için ailelere ve toplumun tümüne sesleniyoruz. Her bir bireyi intihar edenlerin ailelerinin acısını duyumsamaya davet ediyoruz. Her bir kişi baba ve ana kuzusudur.

Çocuklarınızı, kardeşlerinizi, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı, belki de hiç tanımadığınız insanlarımızı yalnız bırakmayınız. İntiharlar cinayettir, günahtır. Onları ölüme terk etmeyiniz.

Aziz Yağan, İrfan Burulday

Nerina Azad

bottom of page