top of page

1118 - 1157-Kürdlerin yaşadığı bölgeye Kürdistan isminin verilmesi

Mehmet Güzeler

Kürdlerin yaşadığı bölgeye Kürdistan isminin verilmesi Büyük Selçuklu Sultanı Sultan Sencer dönemine 1118 - 1157 rastlar.

Kürd beylerinin Bitlis Emiri İdrisi Bitlisi öncülüğünde Yavuz Sultan Selim ile yaptıkları anlaşma ve Çaldıran Savaşı sonrasında Kürd bölgesinin önemli bir kısmının Osmanlı idaresine geçmesinden sonra Kürd bölgesinin geneli Kürdistan olarak adlandırılmış, otonom olan Kürd emirlikleri de Botan, Bitlis, Baban gibi kendi adları ile anılmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Ocak 1526 tarihinde esir Fransa Kralı Fransuva'ya yazdığı mektupta " Ben ki sultanlar sultanı ... Diyarbekir ve Kürdistan'ın ve nice diyarların sultanı" diye devam eden mektubunda Kürdistan ülkesinin hakimi olduğunu belirtmiştir.

1846 yılında Botan emirliği yıkıldıktan sonra Osmanlı idaresi 14 Aralık 1847 tarihinde Diyarbekir merkezli, Botan ve Hakkari'yi içine alan bir Kürdistan eyaletinin kuruluşunu resmi olarak ilan etmiştir.

bottom of page