top of page

LEHENGEK RABÛ Jİ PÎRAN!

Kerem SERHATLI

Kuré Şéx Ebdurehîmé Birayé Şéx Seidé Pîran mamoste Şéx Feyzi çû ser dlovayîna xwedé.jibo wî helbestvan wiha dibéje. LEHENGEK RABÛ Jİ PÎRAN! ERD HEJAN HETA ÎRAN: BÛ TIRSA DILÊ ROMAN. BI XWE ŞÊR BÛ ŞÊXÊ PîRAN: ŞÊX ÇÛ HAWARA DERSIM: KETE KEMîYA CEHŞÊ DU SIM. TEV BÛNE ŞEîD EZ BI HÊRSIM. ROMA REŞ AGIR BERDA ZEVî. ŞEWITANDIN DAR Û DEVî. ŞÊX Û HEVALÊN NETEVî, JI ROMA QELEŞ QET NEDREVÎ. JI BO HEYFÛ TOLA SEYİD MİRZA. DIÇÛN HEVARA SEYİD RIZA. ŞÊX NEGIHİŞTE DERSIMA AZA. KURDİSTAN BÛ HOLA DIZA.a.Muşi

bottom of page