top of page

HDP ve ÇARESİZ BIRAKTIĞI SEÇMEN

Adnan Güllüoğlu

Siyasi partiler amaçlarını belirledikleri ilkeleri seçmene sunup oy isterler. İlkeler siyasi bir partinin varlık nedenini, diğer partiler ile farklılığını ortaya koyar. Barıştan yada savaştanmı, Emektenmi yoksa Sermayedenmi yana olmak, halkların Eşitliğini savunmakmı farklı olanı İnkarmı, yada Emperyalizme ve Faşizme karşı alınan tavır ve Laiklik gibi ilkeleri savunmak yada karşı olmak bir siyasi partinin kimliğini belirler. Kısaca siyasi yelpazede partiler yerlerini, var olan çelişkilere karşı savundukları çözümleri ilkeleri ile belirlerler. Partiler ülkenin somut koşullarına göre çözüm bekleyen sorunlarıda bu ilkeler ile öncelik sırasına göre ele alırlar. HDP ve bileşenleri tespit ettiği ilkeleri ile solda yer alan bir parti.Türk "solu" nun etkisi ile öncelik tanıyıp ele aldığı EMEK-SERMAYE çelişkisinde emekten yana tavır almak. Bu çelişki evrenseldir ve emekten yana olan kimsenin itirazı olamaz.Ama öncelili değildir. NEDEN? Ulusal sorunu olan bir ülkede, hayati önem taşıyan ve önceliği olan ilke ugulanan ASİMİLASYONA karşı olmak ve EŞİTLİĞİ ve BARIŞI savunmaktır. Türk "solu"100 yıllık bu sorunun çözümüne ilişkin bir kaç istisna gurup dışında şöven görüşleri ile iyi bir sınav ve güven vermemiştir.Bu nedenle CHP'nin peşinde ittifak arayışını yadırgamıyorum. Onlara göre" Kemalizm ile Sosyalizm arasında aşılmaz duvar yoktur"Sonuçta Chp'nin sunduğu Beyoğlu Bld. Başkanlığı ile yetinebilir.

Bu gün HDP'de etkin olan ilke ve öncelik sırasını belirleyen yine emekten yana olan anlayış. Ulusal sorunu ve talebi olan herkes emekten yana olmak zorunda değildir. Olmaya zarlamak bu gün olduğu gibi ulusal talebi olanları bölünmeye yol açıyor ve birlikteliğe engel olmaktadır. GKBY'nin Bağımsızlık için yaptığı referandumuna karşı aldığı olumsuz, Irak'tan yana tavrında nedenide budur. Çeşitli partilere dağılmış olan Kürt oylarınıda bu yüzden toparlıyamıyor.Sonuçta Türk solunun etkisiyle bu ittifak anlayışı özellikle büyük şehirlerde gösterilen kökeni belli adaylara verilen destek HDP yönetiminin ulusal talepleri olan seçmenini çaresizlik içinde bırakmakta.Yapılan baskılar ve oluşan mağduriyret üzerinden alınan oylar ile politika üretiliyor. Yapılan baskılar önceliği baştan yanlış saptanan ilkeler ile yön verilen başarısız politikanın mazereti olamaz. 16-2-2019

bottom of page