top of page

Sessiz Kalma

Hülya Hasbay‎ - Her Dem SİVEREK

İnsanlar, ilk dünyaya geldikleri andan itibaren kendilerine zorunlu olarak öngörülen, belki büyüyünce sevmediği bir ismi , bir dili, bir dini ve hatta istemediği bir ülkede yaşamini sürdürmektedirler. Hiç kimse bu konuda kimseyi suçlamak, yargılamak hakkına sahip değildir. Oysa ki günümüz şartlarında, faşizm öyle bir hal aldı ki halklar yaşadığı bölgelere , kullandığı ana diline göre suçlanmakta, hain ilan edilmektedir . Dini, dili ırkı ne olursa olsun aynı coğrafyada yaşamak isteyen halklara ırkçılık yapılarak ikinci, üçüncü sınıf muamelesi yapılarak hayatı daha da zorlaştırarak , yaşam alanı gittikçe daraltılan ve bir çemberin içine hapsedilmeye çalışılmaktadır . Ama şu unutulmamalıdır ki o çember ne kadar daraltılmak istense de çemberin kapasitesi dolduğu zaman dışarıya hızlı şekilde akım olacaktır ve kimsenin de bunu önlemeye gücü yetmeyecektir .

Bazen bir ses, dünyayı ayağı kaldıran bir çığlık kadar yüksek duyulur .

H.Hasbay

bottom of page