top of page

HASAN HAYRİ:1881-1925.

Kerem Serhatlı

19 Kasım, Li dersimé navçeya Xozaté li Gundé Akpinarı di sala 1881 de haiye diné Kuré Seroké İla Şéx Hesena Murteza beg e. di dibistana Leşkerîda perwerdiya xwe qedandiye heta Dereca Binbaşiyé bilind bûye.Dûre bûye Parlementeré Dersimé. sedema Peymana Lozané Gelek xebitiye ku Kurd û Tirk bi hevra bijîn Dewleta ser buxwe ne xwestî ye,ji bo wé sedemé Kemal Atatürk Gelek jé heskirîye,heta ew dîgel Parlementeré Kurd bi Kincî heremé hatine Meclisé. Lé dema Lozan qediya her wed hatine birkirin Helandin û inkaré dest pé kir.Di 22 11.1925 de Dİ dadgeha Şerq İstiqlal Mehkemé Biryara Xeniqandina wî da û xeniqandin.Berîya xeniqandiné wiha got."Ey gelé Kurd jime ibreté bigirin bizanin ku li ser erdé herî WED Û gotiné bé rûmet:wed gotiné kemalistanin"

bottom of page