top of page

Van, Dersim ve Urfa barolarından Demirtaş çağrısı: Derhal bırakılmalı

Van, Urfa ve Dersim baroları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 4 Kasım 2016’dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde verdiği karara ilişkin açıklamada bulundu.

Üç baro ayrı ayrı yaptıkları yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “AİHM’in kararı bizi bağlamaz” sözlerine cevap vererek Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Dersim, Van ve Urfa barolarının açıklamaları şöyle:

“İlk defa Türkiye 18'nci maddeden mahkûm edildi”

Van Barosu tarafından yazılı yapılan açıklamada, şöyle dendi: "AİHM 20.11.2018 tarihinde açıkladığı Demirtaş/Türkiye kararında sözleşmenin 5., 18. Ve Ek 1 nolu protokolün 3. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'yi mahkum etmiştir. Kararda Demirtaş'ın tutukluluk durumuna ayrıca vurgu yapılmış ve tutukluluğun derhal sonlandırılmasına karar verilmiştir. İç hukuk ve tarafı olduğumuz uluslararası mevzuat gereğince kararın derhal uygulanması gerekmektedir. Söz konusu ihlal kararının uygulanmayacağına dair açıklamalar, kararın kendisinden daha çok vahim sonuçlar doğurabileceğinden açıklamaları endişeyle takip ediyoruz. Yürütme ve iktidar tarafından her ne kadar kararın bağlayıcı olmadığı dolayısıyla uygulanmayacağı dile getirilmekte ise de bu konuda karar verme yetkisi yalnızca bağımsız Mahkemelere aittir. Bu yöndeki açıklamaların ceza kanunumuzda suç olarak düzenlenen yargıya müdahale niteliğinde olduğunun da bilinmesi gerekmektedir" denildi.

Dersim Barosu: Derhal bırakılmalı

Dersim Barosu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “AİHM özet olarak, ‘ulusal yargı organlarının muhalefet lideri olan başvurucuya, diğer HDP’li vekillere ve seçilmiş belediye başkanlarına sert davranıldığı, bu nedenle tehdit altında olan yalnızca başvurucunun bireysel hak ve özgürlükleri değil tüm demokratik sistemin kendisidir’ şeklinde bir tespit yapmıştır. Mahkeme devamla; başvurucu hakkındaki hak kısıtlamalarının birincil amacının çoğulculuğu boğmak ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlandırmak olduğunu belirterek, sözleşmenin 18. maddesinin ihlal edildiğini belirtmiştir” denildi.

Dersim Barosu, AİHM’in verdiği karar kapsamında Demirtaş şahsında tutuklu diğer seçilmişlerin de derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Urfa Barosu: Avrupa Konseyi'nden çıkarılma süreci başlatılır

Urfa Baro Başkanı Avukat Abdullah Öncel de AHİM kararının bir an önce uygulanması gerektiğini, kararın uygulanmaması durumunda sonuçlarının Türkiye için ağır olacağını söyledi.

Kararların bağlayıcı ve infazı hakkında 46’ncı maddenin 1’inci fıkrasına göre, yüksek sözleşmeli tarafların taraf oldukları davalarda mahkemenin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ettiğini belirten Öncel, şöyle devam etti: “Anayasa’nın milletlerarası anlaşmaları uygun bulma başlıklı 90’ıncı maddesinin 5’inci fıkrası 'usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir' der. Bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurulamaz. 2004 yılındaki değişiklikten sonra usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalar ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi lehine çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır.”

AYM’nin bağımsızlığı başlıklı 138’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, "Hiçbir organ, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" ifadelerinin yer aldığını belirten Öncel, “Son AİHM kararına uyulmadığı kesin olarak ortaya konulur ve bunun kararlılığı gösterilirse Türkiye’nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılma süreci başlatılır. Bize göre yargı kararlarının uygulanması siyasi otoritenin onayına bağlıysa adalet de, mahkemeler de tutuklanmış demektir” diye konuştu.

Erdoğan ne demişti?

AİHM, Demirtaş’ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiğine hükmetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararla ilgili olarak, “Bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” açıklamasında bulunmuştu. Dünkü muhtarlar toplantısında da AİHM kararını eleştiren Erdoğan, “Bunun adı özgürlük değil, düpedüz terörperestliktir, terörist seviciliktir” demişti.

bottom of page