top of page

İlçemiz Siverek, hayvancılığın merkezi olarak biliniyor.

lçemiz Siverek, hayvancılığın merkezi olarak biliniyor. Hayvancılık ilçenin en önemli gelir kaynakları arasında. Hem küçükbaş, hem de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve alım satımı yapılıyor. Eskiden Karacadağ mıntıkasında deve sahipleri de vardı ve develer saman ve odun nakletmekte kullanılıyordu.

İlçemizdeki hayvancılık gün geçtikçe gerilemektedir; bu gerilemenin sebebi alternatif gelir kaynakları değildir. Yani sanayi geliştiği için veya insanlar tarıma daha fazla önem verdikleri için değildir. Yayla yasakları, meraların tarıma açılması gibi devletin engelleyici bir tutumu da yoktur. Kaldıki devlet bu sektörü çok teşvik etmektedir.

Hayvancılık, emek ve çaba isteyen isteyen bir alandır. Gecesi - gündüzü olmayan bir uğraştır. Fakat emek vereni utandırmayan ve onu kalkındıran bir iş alanıdır. Hayvancılığın ilçemizde gerilemesinin ana sebebi insanımızın tembelliğidir. Bu tembellik hayatımızın her alanına yansımıştır. Emek vermeden zengin olmak günümüz insanının temel felsefesi olmuştur.

Artık köylerimizde hayvan besleyenler parmakla gösteriliyor, birçok köylü katığa hasret. Köylülerimizin çoğu sabah ilçeye gelip akşama kadar kahvelerde oturup akşam köye dönüyorlar. İlçeye gelen yoğurt, peynir, tereyağı gibi ürünleri de sağolsun köylü kadınlar kendi çabaları ile piyasaya sürüyorlar.

bottom of page