top of page

NÜFUSUN YÜZDE 69’U BORÇLU

Tugay Candan

Türkiye’de 2017’de gelir dağılımında en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2016’ya göre 0.2 puan artarak yüzde 47.4'ye yükselirken en alttaki yüzde 20’lik gruba düşen pay ise yüzde 0.1 puan artarak 6.3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nı yayımladı. Araştırmanın hanehalkı kullanılabilir gelirinin, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplandığı ve eşdeğer hanehalkı büyüklüğüne bölünmesi ile elde edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri olduğu belirtildi.

EŞİTSİZLİK ARTTI

Değeri sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, 2017 yılı sonuçlarında bir önceki yıla göre 0.001 puan artışla 0.405 olarak tahmin edildi.

NÜFUSUN YÜZDE 69’U BORÇLU

Araştırmada, nüfusun yüzde 69,2’si konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu, yüzde 60,8'i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ve yüzde 13,4'ü konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan etti.

İLERİHABER

bottom of page