top of page

‘Sürekli OHAL yasası’ Resmi Gazete’de: ‘Süper Vali’ dönemi başladı

Olağanüstü hal uygulamalarını en az üç yıllığına kalıcı hale getiren yasa değişikliği, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tam adı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan 25 maddelik düzenleme, 20 Temmuz 2018’de TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda da 25 Temmuz’da kabul edildi.

'Süper vali' dönemi resmen başladı

OHAL'in 18 Temmuz'da kaldırılmasının ardından AKP tarafından hazırlanan ve 'OHAL'in kalıcılaştırılması' olarak yorumlanan 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile valiler, 'kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde', 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler' için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek. 'Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya karşı suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu' kapsamına giren suçlar bakımından gözaltı süresi, 3 yıl boyunca yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4 günü geçemeyecek. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabilecek.’

TSK İç Hizmet Kanunu'na ‘önleme araması’ başlığıyla eklenen maddeye göre, tehlikenin ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının ya da askeri kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı ve birim amirinin yazılı emri üzerine, askeri mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları ve eşyası aranabilecek, gerekli tedbirler alınacak, suç delilleri koruma altına alınacak.

Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekecek. Arama kararında veya emrinde aramanın sebebi, konusu ve kapsamıyla yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı süre belirtilecek. Aramanın sonucu, arama kararı veya emri veren merci ya da makama bir tutanakla bildirilecek. Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamayacak.

bottom of page