top of page

Yeni sistemde Kürt meselesinin çözümü...

Mustafa Kalpak

* Yeni sistemde Kürt meselesinin çözümü konusunda nasıl bir rota izlenecek bunun ipuçları henüz belli değil. Ama mesele içinden çıkılmaz bir hal almış ta değildir. Başkanlık sistemi sürecinin nasıl bir ortama evrileceği belirsizliğini korusada içinde çözüm potansiyelini de barındırıyor. Her sistemin sorunlara bir çözüm mantığı vardır. Asıl önemli olan Kürtlerin çıkarları yeni sisteme nasıl monte edileceğidir.

Tek başına ne Parlamenter Sistem ne de Başkanlık Sistemi otomatikman Kürtlerin milli çıkarlarını korumaya elverişlidir. Bir sistemi diğerine karşı idalize etmek, hele hele onu idolojik bir problem haline getirmek kürt siyasetin işi olmamalıdır.

Mevcut anayasal parlamenter sistemi Kürtler için ne gibi nimetler sunuyordu? Bu sistem ne kadar önemlidir Kürt siyasileri için? Meclis yetkilerinin zayıfladığı Devlet Başkanlığı Hükümet Sistemi yetkilerin artığı yeni sistemde karar alma mekanizmasının hızlandırılması Kürt sorunu için ne gibi sorunlar ya da yararlar yaratabilir. Bunlar konuşulup tartışılmalıdır.

* Yeni sistemin önünde haledilmesi gereken üç yakıcı gerçek duruyor:

1- Türkiyedeki Kürtler üzerinde kurumsal/yapısal bir Anayasal-Devlet baskısı vardır. Bu yüzden tamire gelinmez, sil baştan,sıfır kilometreli yeni bir demokratik sivil anayasaya ihtiyaç vardır.

2- Devlet Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemin reformlara tabi tutulmaya ihtiyacı vardır. Böyle bir sistemin en iyi federal eyalet rejimlerde işlediğini biliyoruz.. Kuvvetler birliği değil kuvvetler ayrılığın katı ilkelerin uygulanmaya konulması esas olmalıdır.

Bu konularda hem anayasal değişikliklere gidilmesi ve hem de devletin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.

3- Türkiye, Avrupa Birliğine üyelik sürecini hızlandırması gerekir. Kürt Şart'ını kabul gören güçlendirilmiş bir siyasi diyalog sürecine ihtiyaç vardır.

bottom of page