top of page

Ben Kürtlerin tarafıyım

Ben Kürtlerin tarafıyım. Onların çıkarlarının sözcüsüyüm . Onların sesiyim. Ne iktidarın ne de muhalefetin yanındayım. "Tek adam rejimi gitsin demokrasi gelsin" demokrasi- diktatör ikilemi arasında benden taraf olmam isteniyor. Veba ile kolera arasında tercih yapmam isteniyor. Birinin yanında yer alıp öbürüne vurmam gibi bir görevim olamaz. Hiç bir tarafın iktidar emellerine aracı olmayı kabul etmiyorum.

Ancak; kürtlerin taleplerine kulak asan ve onları ciddiye alan, tahammülgösteren ister muhalefet tarafı olsun ister iktidar tarafı olsun siyasi çözüm için diyalog kurmaya, gerekli ilkeli ve gerçekçi siyasi işbirliğine, genel ve toplumsal bir demokrasi için gerekli olan değişim ve dönüşümleri gerçekleştirecek reformları desteklemeye hazırım. Bu hususta Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine Kürt şartı üzerinden yürütülecek bir süreci de desteklerim.

Bana oy verip meclise gittiğimde size meclis çalışmalarına katılacağıma dair bir söz vermiyorum. Takdir ederseniz benden şu yemini adınıza okumamı istemezseniz: "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma,hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde NAMUSUM ve SEREFİM üzerine ant içerim''

Bana fırsat verirseniz Kürtlerin üzerindeki Bu anayasal kamburunu kaldırmak için çalışmaya hazırım. Size; kürtleri inkar eden bu ırkçı Meclis Andı'nı okumamaya, değiştirilmesi için Meclis Başkanına bu hususta görüşlerimi illeteceğime söz veriyorum. Bunu yaparken kendimi mağdur etmeyeceğim. Politik şov da yapmayacağım. Oylarınız boşa gitmeyecektir. Türk Anayasanın özeti sayilabilecek bu Meclis Andı'nın meşruiyetini sorgulayacağım. Bunu yaparken Meclis Genel Kurulu'nda diğer Kürt milletvekili adayları ile birlikte bu konuda ortak bir tavır göstermek için diyalog içinde olacağım.

Yemin andı aynı zamanda demokrasi karşıtı bir yemindir. Çünkü; Atatürk ilke ve inkılaplarında demokrasi ilkesi yoktur. O zaman: benden Cumhuriyet ve Atatürk ilke ve inkılaplarına hangi birine bağlı kalmamı namusum ve şerefim üzerine yemin etmemi istiyorsunuz ? Hayır! Bana bu yemini etmek için oy vermeyin. Benden bu yemini etmemi istemeyiniz!

Yemin andı ; hem kürtlüğün inkarı hem de demokrasi inkarıdır. Kemalizmin ilkelerine bağlı olmak demek çifte inkar demektir.

Tüm Kürt milletvekilli adayların önünde ilk iş bu yemini ya kaldırmak veyahut ta onu değiştirmek için bir tavır geliştirmektir.

Yemini tekrar okuyun! ve yemine karşı tavır gösterecek meclis adaylarına oy verin!

bottom of page