Kürdistanî Seçim İttifakı

5 Kürt siyasi partinin oluşturduğu Kürdistan Seçim İttifakı HDP ile seçim ittifakından çekildiğini duyurdu.

Kürdistan Demokratlar Platformu (KDP), Azadi Hareketi, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-T) aylar süren görüşmelerin ardından 24 Haziran seçimleri için “Kürdistani Seçim İttifakı” kurmuştu.

5 Kürt partisi ittifak görüşmeleri kapsamında 4 Mayıs’ta HDP’yi ziyaret etmişti.

HDP ile seçim ittifakı gerçekleştirmek için görüşmeler gerçekleştiren “Kürdistani Seçim İttifakı” bugün Diyarbakır'da bir basın açıklaması yaparak HDP'nin yayınladığı seçim dekalarasyonunda kendi taleplerine yer verilmediği için ittifaktan çekildiklerini duyurdu.

Beş Kürt partisi adına konuşan PAK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, HDP’nin çağrılarına olumlu yaklaşmadığını belirterek, şunları ifade etti:

“Beş Kürt partisi olarak HDP’yle ittifak için çeşitli temaslar kurmuştuk. HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan da temaslarımıza olumlu yaklaşmıştı. Ancak HDP, 14 Mayıs’taki deklarasyonunda mesajımıza yer vermedi.”

HDP’nin deklarasyonuna atıfta bulunan Özçelik, “Kürdistan’a statü, Kürtçe’nin eğitim dili olarak kabul edilmesi ve Kürtlerin diğer halklar gibi eşit koşullarında sürdürülmesi temel taleplerimizdir” dedi.

Açıklamada 4 Mayıs 2018 tarihinden sonra yapılan toplantı ve görüşmeler sonucunda HDP ile mutabık kalınan prensipler şu şekilde ifade edildi:

* Kürtlerin bir millet olmaktan kaynaklanan temel hak ve özgürlüklerinin temini ve tesis edilmesi konusunda öncelikli politika ve söylem üretmekte kararlıdır. Bu amaçla, Kürdistan'a siyasi statü, anadilde eğitim, Kürtçenin resmi dil olması ve Kürt kimliğinin anayasal güvence altına alınmasını en temel talepleri olarak gerçekleştirmeyi hedefler. Milli sembol ve değerlere saygıyı esas alır. * Kürdistan’da yaşayan Kürt, Ermeni, Asuri-Süryani, Arap, Mıhelmi, Azeri ve Türkmen gibi birçok halk ile Alevi-Sunni, Hıristiyan, Musevi, Ezidi gibi din ve inanç grupları devletin baskıcı politikaları nedeniyle geçmişte büyük zorluklar yaşadılar. Geçmişte yaşanılan tüm bu zorluklarla yüzleşilerek, eşit ,özgür ve demokratik bir yaşam kurmak gerektiğine inanır, bunun için mücadele eder. * Tarihsel süreç içerisinde Kürdistan'da yaşanılan tüm mağduriyetleri ortak kader ve elde edilen tüm kazanımları Kürdistan halkının ortak sevinci olarak kabul eder. * Hasta tutsaklar başta olmak üzere tüm siyasi tutsakların koşulsuz serbest bırakılması ve toplumsal tüm mağduriyetlerin giderilmesine dönük devleti sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. *Başta Kürtler olmak üzere , tüm halkların etnik, milli şahsiyetlerini yok sayan, rencide eden 'Milletvekilliği Yemini'nin tüm halkların ve kesimlerin varlığını ve iradelerini yansıtacak bir şekilde yeniden düzenlenmesini savunur, bu uğurda mücadele eder. *Kürdistan’ın dört parçasında Kürtlerin kazanımlarına sahip çıkar ve bu kazanımlara karşı yürütülen savaşa, askeri operasyonlara, OHAL’e ve şiddete karşı çıkarak, Kürt ve Kürdistan sorununun barışçıl çözümü için tüm tarafların muhatap olarak alındığı bir diyalog sürecinden yana olduğunu beyan eder.

HDP ve Sayın Selahattin Demirtaş’ın Seçim Bildirgeleri incelendiğinde yukarıda sıraladığımız siyasi prensiplerin yok sayıldığı kolayca görülebilecektir.