top of page

Atakürt olan Kawa zalim Dehak'ı yok

Adnan GÜLLÜOĞLU

Zulme karşı çıkan, zalim Dahak'ı yok eden demirci Kawa'yı bilmeden Newroz'un verdiği mesajı ve anlamını kavramak mümkün değildir. Neroz aynı zamanda bir diğer anlamı uyanan doğa ile birlikte yeni yılı karşılamak için yapılan törenlerle kutlanan bahar bayramı olmasına rağmen Nevroz,'un esas olarak anlamı yeni yıl ile birlikte zalimin zulmüne son vererek yeni, adil ve hakça bir düzen için baş kaldırı sonunda ulaşılan zaferin tarihi kutlamasıdır. Sonrası tüm balkanlarda, Ortadoğu ve Asyadaki mazlum halklar bu destansı mücadeleyi örnek alarak bayram olarak kabul ettiler. . Farklı etnik gurupların alfebeleri göre v yada w ile yazılması ile özü değiştirilmek istenen ve bahar bayramı ile sınırlandırılmak istenen NEWROZ, yada NEVRUZ kelime olarak nasıl yazılırsa yazılsın Kürtçedir. Atakürt olan Kawa zalim Dehak'ı yok ederek kendi halkını kurtarıp ezilen tüm balkanlar, Ortadoğu ve Asya'daki yaşayan halklara örnek olmuş kurtuluş yolunu gösteren Kürt halkının kahramanıdır.

bottom of page