top of page

21 ŞUBAT.........

Kerem SERHATLI / Bilindiği üzere Unesco nun 1999 yılında aldığı bir kararla 21 şubatı uluslar arası ana dil günü olarak kabul etmiştir.ve her yıl kutlanmaktadır.Ancak altmış milyon insanın konuştukları dil olan kürtçe halen yasaklı ve bilinmeyen diller arasında zikir edilmektedir.Cenabı Allah insanları yaratırken Dil.Irk,Renk seçme hakı vermiyor. o kendisi yaratyor.Nitekim Kur'an ı kerimin Rum süresinin 22 ayeti aynen"VE MIN AYETİHİ HALKÜ SEMAVATİ VEL ERDİ VE İHTİLAF Ü ELSİNETİKÜM VE ELVANİKÜM İNNE Fİ ZALİKE LE AYATIN LIL ALİMİN" ayeti kerimede de anlaşılacağı üzere farklı dillerin yaratılması allahın alametlerindendir.Bunları yasaklayan bu ayetlere karşı gelmektedir.Bu sebeble 21 şubat günü Dünya dil günü olarak değil.Müteğalibe devletlerin dil günü olarak kabul etmek gerekir.

bottom of page