Kırklar Dağı Konutlarının Yıkımı Durduruldu

Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hakim tepede bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda, 6 yıl önce yapımına başlanan daha sonra mahkeme kararıyla inşaatı durdurulan 725 konutun ilk etabının yıkımına 29 Aralık 2017 tarihinde başlandı. Konutları yapan Kırklar Dağı Turizm Şirketi'nin avukatı Kaya, Sur Belediyesi'nin, yıkım kararını tebliğ ettiği 27 Aralık'ta yıkımın durdurulması için İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Kaya, Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi'ne gönderdiği dilekçede, Kırklar Dağı'nda bulunan 4 parsel üzerindeki 80 daireden oluşan 4 blokun mühürlenmesini ve 10 iş günü içinde yıkılmasını, aksi takdirde yıkılacağı yönündeki Sur Belediye Başkanlığı işleminin iptali ile yürütmenin durdurulmasını talep etti.

Dosya, Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi'nce incelendi. Mahkeme tarafından dava konusunun, yapıların yıkımına yönelik işlem olduğu dikkate alındığında, uygulamayla etkisi tükenecek işlem niteliğinde bulunduğunun ve icrası halinde telafisi güç zararlara yol açabileceğinin açık olduğu belirtilerek, yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, Sur Belediyesi'ne savunma ve evrak göndermesi için 15 gün süre verilmesine de hükmetti. Kararın gerekçesinde, ayrıca bu aşamada yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli koşulların oluştuğu kaydedildi. Kararda, şöyle denildi:

"Davalı İdareden, dava konusu işlemin ve dayanağı tüm bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin gönderilmesinin, ayrıca, dava dilekçesinde ileri sürülen hususlar da göz önünde bulundurularak, dava konusu işlemin hukuki ve maddi nedenlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde açıklığa kavuşturulmasının istenilmesine, yapı tatil tutanağı, yıkıma ilişkin encümen kararı ve ayrıca davacının yapı ruhsatı yenileme başvurusu hakkında bir karar verilmiş ise bu kararın bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine karar verilmiştir. Davanın durumu ve olayın niteliğine göre davalı idarenin birinci savunması ile ara kararına cevabın gelmesinden ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresinin geçmesinden sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, ara karar gereğinin yerine getirilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verilebileceğinin davalı idareye bildirilmesine, savunma ve ara kararı gereğinin yerine getirilmesi için davalı idareye bu kararın bildirimini izleyen günden başlamak üzere 15 gün süre verilmesine oy birliğiyle karar verildi."