top of page

Ye XWEDE Zincira Me Daste Tedana,TU PADSAYE,TU SIRINI,TU RAHIMI! AMIN!

Xana Zaze Hunermand

12 Aralık, 13:27 ·

XWEDE U TAVUSI MELEK PESTOVANE WEBA BRAYE Min Darge Goran Naxwash Xane Dare ,Be Bigije We u Zaroke Mala Xwex Rojye EZIDE SOR PIROZBA Be Havara Mala We ,Hamu NAxwashe Alama Dnye ,Ol,El,Asira EZDIXANE KURDISTANE, Gortye Bne Haps u Zindana,SEVYE,Faqir,Balangaza , Xere u Barakate Bina Texa Male Me ,Edi Hev Darda Bibinon,Bi Cavaki Zaha,Dil,Esk U Gas Nobatvane Axa Bav Kale Me Diparezin Ben Bigijina Nava Nafare Mala Xwe , Ye XWEDE Zincira Me Daste Tedana,TU PADSAYE,TU SIRINI,TU RAHIMI! AMIN!

bottom of page