ZANEBÛN

Cum'a Îso Ejder

ZANEBÛN Ev çanda zaneyarî Bide pend li her warî Rewşenbîr li her alî Çîrokzan wêjezanî.

Mamostê me zimane Wergeh şêrîn bizane Nasname ji xwedane Herkes vêya dizane.

Li ziman bibe xwedî Bi pênûs fire mejî Bi xwendinek perwerî Hingev dide bi zindî. Ejder