top of page

KURDİSTAN’DA DEPREM OLMAZSA OLMAZ TALEP

Kürt Ulusunun, ulusal demokratik taleplerinin zorla ertelenmesi, yok sayılması ve ulusal soykırımlarla yok edilmek istenmesi dün ve bugün Kürt Ulusunun ve dünya güçler dengesinin, dünya kamuoyunun günlük yaşamlarında güncelliğini koruyor.

Olup bitenlerin çözümünde, Kürdistan’ın iç dinamiklerinin olumsuz etkileriyle birlikte, dış dinamiklerde çıkar ilişkileri temelinde hak-hukuk-insan hakları kavramlarını hiçe sayarak duyarsızlıklarına devam ediyorlar.

Yaşanan “ÇOK ACI” deprem ve sonuçları, depremle dayanışmanın boyutları, iç ve dış dinamiklerin dayanışmada ki yetersizlikleri ve acil dayanışma planlarının hayata geçirilmemesiyle fatura Kürt ve Kürdistan halkına ödetiliyor.

Acılarında öğretileri var!

Kürt Ulusu, olmazsa olmaz, kendini yönetmenin ekonomik-sosyal-politik ulusal yapılanmayı yaratmak zorunda. Toplumsal istikrarsızlığa son verilmeli. Ülkenin her dört parçasında milli birliği yaratmak için azami çaba gösterilmeli. Bölünmüş ülkenin her parçasında siyasi farklılıkların olmadığı örgütler tek güç olmayı mutlaka hedef edinmeli. Farklılıklar da mutlaka milli birliği acil gündemlerine almalı, olmazsa olmazı güncelleştirmeli ve başarmalı. Yapay parçalanmışlığın, dış dinamiklerin elini güçlendirdiği, iç dinamiklerin ulusal hainleri, Kerkük olayında görüldüğü gibi, milli birlikte ki zafiyetti.

İğneyi kendimize, çuvaldızı başkalarına batırmalı!

www.bircabelek.com

REDAKSİYON

bottom of page