top of page

KERKUK KİMİNDİR.AL SANA BELGE

Kerem SERHATLI /1800 lerde Şemseddin Sami, KAMUSUL ALEM adındaki eserinde Kerkukun sosysl ve tüm yönleri ile tereddude yer vermeyecek bir şekilde anlatmıştır.Kerkukun üzerinde Ahkam kesenler plaka verenler bu kitabı okumalarını tavsiye ederim gerçi okuya bilecek kadar elit değiller ama başka birisine okutsunlar.çok kısaca Meali ve tercümesi şöyledir:Kerkukun kadim ismié KIRKOR dır.Şehrezor sancağına bağlıdır.30000 ahalisi vardır. 36 tane cami-mescid,7 medrese,15 teke ve zaviye 12 han, 1282 mağaza ve dükkan ,8 Hamam 1 Rüşdiye Mektebi ve 18 Subyan(çocuk) mektebi ,3 kilise 1 adet Havra mevcuttur.Ahalisinin üç rub'i Kürd(dörte üçü) kalanıda Arab,Türk ve sairedir.760 israilli, 460 de Keldani vardır.İşte Kerkuk kimin Şehridir. Sizler Karar veriniz.

bottom of page