top of page

AX LİMİNÊ:

Kerem SERHATLI / Bilyormusunuz bu osmanlıca yazının kimve içinde neler yazılı? Şimdi o yazıyı tercüme etmeden kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu Osmanlıca yazılı metin bir telgraftır.Ve Şeyh Abdusellam tarafından 1908 de Balkan Harbı çıktığı zaman Osmanlıya çektiği bir telgraftır ve Osmanlı arşivinde kayıtlıdır.kısaca türkçesi şöyle"ben akrıdayım memurlardan işitimki balkanlardan harb çıkmıştır.Ben çok müteesir oldum ve kendime dedimki kardeşlerin muharebede.sen rahat rahat nasıl durursun.Din ve kardeşlerimin yardımına koşmak için on iki bin silahlı adam hazırladım .Onlara rehberlik yapmak için bir subay on asker gönderin Halep ve ya Van üzeri yola çıksın."BARZAN ŞEYHİ ABDUSELAM.İşte bakın orada Arab de vardı Türkmende vardı ama hiç kimse yardıma geleceğim diyen olmadı Kürdlerden başka.Kürdlerin şansı yok yaptıkları iyilik sonrada onlara kötülük ,komkuji olarak gelir. Bakın 1071 Selçuklar Türkmenlerden yardım istediler gelmediler Mervani Kurdleri hem lojistik hemde asker verdiler.Keza 1514 de Şah ismaile karşı Kurd emirleri İsmaili yendiler ve Koskoca Kurdistanı Osmanlıya ilhak ettiler,keza 1919 den 1925 kadar bütün haklarından ferağ edeek Türkiye ile kaderlerini paylaştılar.Bu gün arabların haklarını arayıpte Kurlere savaş ilan edenler bilsinlerki Kürd halkı devamlı Türklerle birlikte yaşamak istemişlerdir. Osmanlı hakimiti altında olan arablar bir çok devlet kurdular ama Kürdler tıpki şimdiki gibi Türklerle beraber yaşamak istediler.Ama gelin gürün Kürdistan reformu için nerde ise seferberlik ilan edilecek.Hani Kardeşlik.dindaşlık..Böylece kırk milyon insanın insan yerine koymayarak hakarette varana kadar gidiliyor.

bottom of page