top of page

Domino Etkisi

Lütfi KIVANÇ / Ortadoğu'nun bağrından, Mezopotamya ve Kürdistan’dan yükselen özgürlüğün gür sesi korkutuyor diktatörleri. Telaş içindeler hepsi. Nasıl sürdürebiliriz bu ateşi diye diş biliyorlar. Kılıçlarını çekmişler kınından hazırlanıyorlar boğdurmak için özgürlüğü. Sinsi hesaplar yapıyorlar aralarında...

O kutsal topraklarda insanlığın ilk mabedini, medeniyetin, üretimin beşiğini kendi egemenlik hırsları ile talan ettikleri tarihi mirasın kutsal değerlerini, bir de onlarla işbirliği içinde kendi kardeşlerine düşmanlık yapan hainlere ne dersiniz? Bilemiyorlar ki o geçmişin karanlık ilişkileri bu günün aydınlık dünyasında yer bulamaz.

Bölgede İran, Irak Suriye gibi hiç demokrasi geleneği olmayan devletlerden modern devlet aklı beklenemez. Toplumsal dinamikleri farklı, yüz yıldır büyük bedeller ile özgürlük mücadelesi veren mazlum bir halkın bağımsızlık talebinin, özgürlüğünün önüne duvarlar örmekle, modern silahlarla, savaşmakla önleyemezsiniz. Tarih sorgulayacaktır Mazlum Kürt halkına zalimce yapılanların kirli yüzünü. Zira güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Özgürlük, barış, demokrasi insanlığın ortak mirasıdır. Artık karanlıkta kalmaz hiç bir şey. Akılsızca, hırsla, eski alışkanlıklara sarılmak kendilerinin de sonunu getirecektir elbet.

Umarım Türk devleti de bu süreçte önemli bir rol üstlenir ve barışçıl demokratik reformlarla ciddi bir aktör olur, bağlı olduğu uluslararası kurumların desteği ile Kürdistan gerçeğini ve Kürt halkına güven verici diplomatik hamleler yapar, kardeşlik hukukuna uygun, komşuluk ilişkileri çerçevesinde, iç barışını, ortak çıkar ilişkilerini gözetir, Kürdistan halklarının en büyük parçasında bölünme refleksleri yerine demokratik çözüm projeleri ile politik, doğru bir strateji izler. Suriye de ki gibi kısa vadeli yanlış politik hesaplarından vazgeçer, uzun vadeli Kürt/Kürdistan gerçeğine uygun barışçıl politikalar üretir.

Sorunlara salt pragmatik kazan bozan mantığı ve yaklaşımları ile çözüm üretilemeyeceği bir gerçektir. Şu unutulmamalıdır ki beraberinde demokrasi, barış ve özgürlükleri hedefleyen yöntemler ile ancak çözüme yaklaşılabilir...

Hiç kuşkusuz ki bu gün Kürdistan da başlatılan bağımsızlık reformu Ortadoğu'nun ve Kürdistan'ın dört parçasında etkili olacaktır. Bu değişim Arap Baharı gibi değil, Kürt Baharıdır, bir değil tüm dikta rejimlerini etkileyerek, domino etkisi yaratacaktır. Bilesiniz!

bottom of page