REFERANDÛME SERXWEBÛNÊ

August 15, 2017

REFERANDÛME SERXWEBÛNÊ ERÊ

 

REFERANDÛME SERXWEBÛNÊ  Ê

 

BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA EVET 

 

JA SELVSTENDİG FOR KURDİSTANS REFERANDUM

 

BİRCABELEK REDAKSİYON

 

 

 

Please reload