• www.bırcabelek.com

JİBO BîRANîNA ABDULHEMîD HECî DERVÊŞ


Tarix - 26.10. 2019 Seat - 15.00

Cîh - Odeya Muhasib û Mişawîran a Diyarbakire

DMMMO GALERİYA

Mesut TEK

ŞÎN Û BÎRANİN

PSK


0 views